Nowoczesne i prężnie działające Centralne laboratorium analityczno-rozwojowe, ciągłe poszukiwania nowych rozwiązań i wdrożony System ISO 9001.2000 gwarantują jakość wyrobów na światowym poziomie oraz stałe powiększanie asortymentu. Rocznie opracowywanych ...
2014-06-10
Zapytanie ofertowe nr 7/06 z dnia 10.06.2014r

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami” w ramach działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektro
2014-01-31

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013
OŚ PRIORYTETOWA 4, Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia
DZIAŁANIE 4.4, Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Zapraszamy do składania
2013-08-07

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013
OŚ PRIORYTETOWA 4, Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia
DZIAŁANIE 4.4, Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Zapraszamy do składania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.